En / en / en / en
Voetafdruk model
ImPACT model
Bevolking
 Historie
 Volksbeving
  Malthusiaanse nachtmerries
  De bevolkingsregulateurs
  Implosie
  De voortplantingsrevolutie
  Migranten
  Tegen de grenzen aan
  Ouder, wijzer, groener
Quotering
Nieuws

Migranten

Migratie zorgt voor een wezenlijk onderdeel van de Volksbeving. Het is dus goed en belangrijk dat Fred Pearce hier veel aandacht aan besteedt. Toch gaat hij met zijn betoog deels de fout in.

Pearce vat samen:

Migranten zijn broodnodig. En ze zijn de vooruitgeschoven troepen

van een steeds geglobaliseerder arbeidsleger van transnationale burgers.

Maar terwijl ze onmisbaar worden voor de economieën, worden

ze tegelijk gedemoniseerd en gecriminaliseerd, waardoor ze kwetsbaar

zijn voor bendes, en erger.

Migratie is een verschijnsel van alle tijden, en inderdaad in zekere mate nodig en onvermijdelijk. Landen zijn nou eenmaal geen eilandjes in de wereld, die geïsoleerd van andere landen leven.

Om mijn kritiek op dit deel van het boek kort samen te vatten volsta ik met:

  1. Migratie is een groot goed, maar kan ook een te grote omvang hebben en daardoor de cohesie binnen een (ontvangend) land in gevaar brengen.
  2. Migranten zijn slechts voor een klein gedeelte vluchtelingen, zoals Pearce terecht schrijft.
  3. Migratie kan verder ruwweg gesplitst worden in door het ontvangende land gewenste migratie (bijvoorbeeld gastarbeiders in Nederland uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw) en door (mensen uit) het "leverende" land gewenste migratie (bijvoorbeeld uit West Afrika).
  4. Dat onze economie migranten nodig heeft bestrijd ik. Als de economie goed beschreven wordt, en volledig rekening houdt met grondstoffen, dan volgt daaruit dat een overbevolkt land niet nog verder bevolkt moet worden. En hebben we migranten zeker niet nodig om de economie zogenaamd verder te laten groeien of in stand te houden. Dan moet het werk domweg gedaan worden met de mensen die we hebben.
  5. Als mensen uit armere landen willen migreren naar rijkere landen, dan hebben ze zeker het recht dat te proberen. Een ontvangend land heeft echter het recht, afgezien van haar schuld uit het verleden zoals koloniale uitbuiting, om die migratie te weigeren of binnen een bepaalde omvang te houden.

18 Zwaaien of verzuipen?

19 Migrantenmythen

20 Op drift in Azië

21 Gods eigen smeltkroes

 

Lees verder: Tegen de grenzen aan