Trainingen spraakherkenning
Herkenningsprobleem opgelost
Wisselen tussen vensters (taken)
 Horizontale taakbalk met toetsencombinaties
 Vertikale taakbalk met muisklikken
 Verplaatsen vergroten verkleinen van taken
 FAQ
 Details inifilefunctions
Programma's besturen met spraakherkenning
Handenvrij programmeren
Commando's aanpassen
Microfoon van Andrea instellen
Natpython

Horizontale taakbalk en toetsengcombinaties (methode 1)

Bij een horizontale taakbalk (zoals bijna iedereen die gebruikt) is de meest linkse taak 1. Als je een volle taakbalk hebt is het wellicht handig om ook vanaf de rechterkant te nummeren. De meest rechtse taak heet dan taak min 1.

Soms worden de taken van een programma (bijvoorbeeld Dragon of Windows Verkenner) gegroepeerd, je ziet dat aan een klein keuze driehoekje aan de rechterkant:

voorbeeld van taakbalk met driehoekjes

De laatste twee commando's hieronder zijn bedoeld voor het geval je op een dergelijke gegroepeerde taak terechtkomt.

De commando's:

Commando

Actie

taak <1tot9>;

ga naar taak, genummerd vanaf de linkerkant

taak min <1tot9>

ga naar taak, genummerd vanaf de rechterkant

taak (sluiten | maximaliseren | ...)

voer een taakcommando uit op de actieve taak

taak [min] <1tot9> (sluiten | maximaliseren | ...);

ga naar een taak, en voer een taakcommando uit.

<eersteenz> taak (kiezen | <taakcommando>)

kies als de keuzelijst openstaat voor "eerste", "tweede", "derde", "vierde", "vijfde", "laatste" of "voorlaatste" taak, of voer een aanvullend taakcommando uit, zoals sluiten

groep sluiten

sluit, als de keuzelijst openstaat, de hele groep van taken

 

Demonstratie

Bekijk de filmpjes taak wissel MET windows toets en taak wissel ZONDER windows toets.

Implementatie

Met dank aan Gerrit van Wijk en aan andere deelnemers van de discussiegroep spraak bij Yahoogroups.com kom ik tot twee implementaties van al deze commando's:

MET de zogenaamd Windows Toets

Bekijk desgewenst het filmpje over de installatieprocedure.

Dit is oplossing die door Gerrit van Wijk is ge?nitieerd. Merk op dat de Winkey + b toets de focus naar de system tray verplaatst. Deze toetsencombinatie is vrijwel nergens gedocumenteerd, maar werkt prima.

Er moet een dll bestand worden opgehaald voordat deze methode werkt. Doe de volgende stappen:

 • Dowload het bestand DNSKeys.zip.
 • Open met winzip en pak het bestand (DNSKeys.dll) uit, naar de programmamap van Dragon NaturallySpeaking.
 • Dat is bijvoorbeeld "C:\Program Files\ScanSoft\NaturallySpeaking8\Program" voor versie 8
 • bijvoorbeeld C:\Program Files\Nuance\NaturallySpeaking9\Program" voor versie 9.
 • en bijvoorbeeld C:\Program Files\Nuance\NaturallySpeaking10\Program" voor versie 10.
 • Sluit winzip.

(zie ook aanvullende instructies, vooral voor vista)

 • Hierna zijn toetsencombinaties met de Windowstoets toe te passen in NatSpeak macro's.
 • Download vervolgens de NatSpeak taakwissel-macro's met Winkey. Installeren zoals aan het einde van deze pagina is beschreven.

ZONDER de Windows Toets

Deze oplossing werkt in de praktijk iets trager en je ziet wat meer actie op het beeldscherm. Hij is echter te verkiezen als je het installeren van een dll-bestand lastig vindt of door de systeembeheerder verboden is.

Bekijk desgewenst het filmpje over de installatieprocedure.

Download de NatSpeak taakwissel-macro's zonder Winkey. Installeren zoals hieronder is beschreven.

De macro's installeren

 • Ga naar het Opdrachtencentrum, Beheren.
 • Overtuig je zelf ervan dat geen eerdere commando's van deze soort (die met taak beginnen) nog aanwezig zijn. Zoja, selecteer en wis ze.
 • Kies vervolgens Importeren en selecteer het gewenste bestand (dat je zojuist hebt gedownload)
 • Als de taalversie van Windows niet overeenkomt met de taal waarin je dicteert, dan zullen sommige toetsenbord commando's moeten worden aangepast. Zie de FAQ/