Trainingen spraakherkenning
Herkenningsprobleem opgelost
Wisselen tussen vensters (taken)
Programma's besturen met spraakherkenning
Handenvrij programmeren
Commando's aanpassen
Natpython

Aanpassen ingebouwde commando-woorden

Van een flink aantal ingebouwde commando's kunnen de woorden worden aangepast. Dit gebeurt in het bestand options.ini in de map Current van het betreffende spraakbestand. Meestal zal dit de map C:\ProgramData\Nuance\NaturallySpeaking10\Users\USERNAME\Current zijn (NatSpeak 10).

Het bestand options.ini kan in bijvoorbeeld Notepad (Kladblok) worden bewerkt. In de sectie [Options] kunnen sleutel/waarde (key/value) combinaties worden toegevoegd. Sluit vervolgens Notepad (wijzigingen opslaan) en eventueel geopende Verkenner mappen en herstart NatSpeak.

Voor mijn voorkeursaanpassingen, zie onderaan deze pagina.

xyz

Merk op dat alle xyz commando's zogenaamde Select-and-Say commando's zijn. Dat betekent dat je voor xyz ??n of meer woorden uit het zichtbare deel van je actieve venster kunt zeggen. Mits de groene Select-and-Say indicator aanstaat.

Voor "non-standard windows" kun je in de praktijk vaak enkele regels tekst dicteren en de betrokken commando's gebruiken op de laatste regels van de tekst.

Standaardinstellingen

Onderstaande lijst (in het Engels was deze oorspronkelijk gemaakt door Joel Gould) geeft de Nederlandse varianten, met daarachter de standaardwaardes. In NatSpeak 10 is de lijst aanmerkelijk uitgebreid t.o.v. vorige versies, met name met de opmaak en met knippen/kopi?ren/wissen commando's.

 
nld insert before xyz command=invoegen voor
nld insert after xyz command=invoegen na
nld insert before that command=ervoor invoegen
nld insert after that command=erna invoegen
 
nld scratch that command=schrap dat          (zie onder)
 
nld cap that command=maak dat hoofdletter
nld cap selection command=maak selectie hoofdletter
nld no caps that command=maak dat kleinschrift
nld no caps selection command=maak selectie kleinschrift
nld all caps that command=maak dat grootschrift
nld all caps selection command=maak selectie grootschrift
 
nld compound that command=verbind dat
nld compound selection command=verbind selectie
nld compound xyz command=verbind       (let op: NIET voor Engels beschikbaar)
nld hyphenate that command=?           (mij niet bekend, er kan wel wat voor worden ingevuld!)
nld hyphenate selection command=?      (mij niet bekend, er kan wel wat voor worden ingevuld!)
 
nld select that command=selecteer dat
nld select xyz command=selecteer
nld select from xyz command=selecteer van     (zie suggesties onder)
nld select again=selecteer nogmaals           (let op: niet het woord "command")
nld spell that command=spel dat
nld correct that command=corrigeer dat        (zie onder)
nld correct xyz command=corrigeer
 
nld cut that command=knip dat
nld delete that command=wis dat
nld copy that command=kopieer dat
nld cut selection command=knip selectie
nld delete selection command=wis selectie
nld copy selection command=kopieer selectie
 
nld press button=klik %1        (de %1 is hier echt nodig)
 
nld default font=Arial          (voor DragonPad, zie onder)
nld default font size=200       (voor DragonPad, zie onder)
 
NatSpeak 10 (zie suggesties onder):
nld cut xyz command=knip
nld delete xyz command=wis
nld delete from xyz command=wis van
nld select xyz command=selecteer
 
nld copy xyz command=kopieer
 
NatSpeak 10  (zie suggesties onder):
nld bold xyz command=vetschrift
nld italicize xyz command=cursiefschrift
nld underline xyz command=onderstreep
 

Geen geldige entry's:

De volgende sleutelwoorden zijn niet geldig. De commando's werken wel, maar kunnen niet op deze wijze worden aangepast.

 
nld bold that command=n.a.
nld italicize that command=n.a.
nld underline that command=n.a.

Commando om menu-items en "controls" aan te roepen.

Standaard is hiervoor het commando: nld press button=klik %1. (Merk op dat de %1 hier echt moet staan.)

Het woord klik kan naar keuze gewijzigd worden, alhoewel ik weinig suggesties hiervoor heb. Deze optie is eigenlijk pas nuttig als ook de optie "Klik" zeggen om een menu of besturingselement te selecteren wordt aangezet (NatSpeak opties venster, tabblad Opdrachten).

Lettertype en lettergrootte in DragonPad

De opties nld default font en nld default font size zijn voor DragonPad.

  • Als font kun je bijvoorbeeld kiezen: Calibri, Times New Roman, enz.
  • Voor font size moet je 20 keer de puntgrootte invullen. Dus 220 geeft een 11 punts lettergrootte.

Andere talen

Andere spraakbestanden hebben andere voorzetsels (i.p.v. nld). Dit is de complete lijst:

taal

afkorting

English (all dialects)

enx

Fran?ais

fra

Deutsch

deu

Italiano

ita

Nederlands

nld

 

Voorkeuren corrigeren en schrappen

Het woord corrigeer wordt matig herkend in NatSpeak 10, Nederlands spraakbestand. Als alternatief werkt misschien "Corry zeer" iets beter. Het belangrijkste is om het woord "Corry zeer" of "corrigeer" voldoende duidelijk uit te spreken! Iets duidelijker dan in het andere commando's gewend bent.

Er zijn geen problemen met corrigeer dat. Je kunt dit commando echter vervangen door corrigeren. Behalve makkelijker uitspreken is het voordeel tevens dat "corrigeer dat" niet meer ambigu is: het corrigeert nu gewoon het woordje "dat" in de tekst.

In analogie hiermee kan het commando schrap dat worden vervangen door wissen. Merk op dat in dat geval het commando schrap dat 2-10 keer niet meer werkt (voor de Professional versie kunnen hiervoor aangepaste macro's worden ingezet).

 
nld correct xyz command=Corry zjeer
nld correct that command=corrigeren
nld scratch that command=wissen

Voorkeuren selecteren, knippen, kopi?ren, wissen en opmaak-opdrachten

Nieuw in NatSpeak 10!

De knip, kopieer en wis commando's worden vaak te gemakkelijk herkend. Ze kunnen in de NatSpeak opties worden uitgeschakeld (in het tabblad Opdrachten). Maar je kunt ook het woord pliez (of iets anders natuurlijk) ervoor zetten. Dan zijn ze wel te gebruiken maar slechts op uitdrukkelijk (vriendelijk) verzoek.

Eventueel kan dezelfde truc ook met de opmaak commando's worden uitgehaald. Daarmee worden al deze commando's consistenter in het gebruik.

Voorts zijn er nog de commando's select from xyz en delete from xyz. Dit zijn (IMHO) slechte aanvullingen die het mogelijk en om "selecteer van ... (tot ... 0)" enzovoorts te geven. Door ze gelijk te maken aan select xyz en delete xyz worden ze als het ware uitgeschakeld.

 
nld cut xyz command=pliez knip
nld delete xyz command=pliez wis
nld delete from xyz command=pliez wis
nld copy xyz command=pliez kopieer
nld bold xyz command=pliez vetschrift
nld italicize xyz command=pliez cursiefschrift
nld underline xyz command=pliez onderstreep
nld select from xyz command=selecteer