En / en / en / en
Voetafdruk model
ImPACT model
Bevolking
Quotering
Nieuws
 Volksbeving
 In Memoriam Ab Perdeck
 Radio BNN Today

In memoriam Albert (Ab, A.C.) Perdeck

Alweer een jaar geleden, toch nog vers in mijn geheugen: op donderdag 21 mei 2009 zijn Albert Perdeck en zijn dochter Liesbeth dodelijk verongelukt. Zij zijn bij Teuge onder een trein gereden en waren op slag dood.

Albert (Ab) was mijn chef begin jaren 80 bij het hij IOO (Instituut voor Oecologisch Onderzoek) eerst in Arnhem en later in Heteren. Dit instituut heet nu NIOO.

In de afgelopen jaren ben ik opnieuw met hem in aanraking gekomen in verband met het onderwerp op deze website: het milieu en de overbevolking. Hij heeft, als laatste wapenfeit, aangetoond dat voetafdruk en CO2-flux gegevens naadloos met elkaar overeenkomen.

Hij was iets hoopvoller geworden, de laatste tijd, dat de mensen en vooral de politiek zich wat meer van het milieu zouden gaan aantrekken.

Wij bepleitten samen dat daarbij de juiste analyses worden gebruikt, namelijk dat een gecombineerde aanpak van geboortebeperking, matiging van inkomen, consumentengedrag en technologische inspanningen de enige manier is om uit de wereldwijde milieuproblemen te komen.

Dat dit op hemelvaartsdag moest gebeuren zal hij, als rationalist-tot-op-het-bot niet hebben kunnen verklaren. Maar naast rationalist was hij ook zeer (emotioneel) betrokken bij natuur en milieu en de degradatie daarvan. Het ging hem werkelijk aan het hart dat de natuur achteruit holt en dat toekomstige generaties minder zullen hebben dan wij.

Ik wens de familie veel sterkte met dit dubbele en bizarre verlies.

Quintijn Hoogenboom

Zie ook: