En / en / en / en
Voetafdruk model
ImPACT model
 voetafdruk versus ImPACT
Bevolking
Quotering
Nieuws

Vergelijking

Deze grafieken op deze pagina tonen aan dat de verschillende analyses (van CO2 metingen, link(Kaya_Raupach.pdf, Raupach), en van de Voetafdruk) tot dezelfde uitkomsten leiden. En elkaar in die zin dus versterken.

Zie hieronder:

  • links: grafieken van voetafdruk (footprintnetwork.org)

legenda: (zwart = totaal, rood = populatie, grijsblauw = voetafdruk per persoon)

  • rechts: grafieken van CO2-flux (Raupach),

legenda: (zwart = CO2-flux, rood = populatie, oranje = g, inkomen per persoon, groen = e, energiegebruik per geldeenheid, f = lichtblauw, CO2 flux per energieeenheid. Ook nog h = e x f = donkerblauw, CO2 flux per geldeenheid)

De gemaakte indeling van Raupach geeft:

  • de rijke landen, US, Europa, Japan, FSU (Rusland/Sovjetunie), en een klein aantal landen in de D1 groep,
  • de tussengroep, China en een grote groep D2 landen,
  • de armste landen, India en een kleinere groep D3.

indelinglandeneia

Footprint data:

CO2 flux data:

worldfootprint

worldleft

big countries

chinafootprint

chinaraupach

indiafootprint

indiaraupach

japanfootprint

japanraupach

usafootprint

usaraupach

regions:

EU = European Union, FSU = "Sowjet block", D1 = remaining rich countries, D2 = remaining "middle" countries D3 = remaining poor countries

eufootprint

euraupach

fsufootprint

fsuraupach

d1footprint

d1raupach

d2footprint

d2raupach

d3footprint

d3raupach