En / en / en / en
Voetafdruk model
 Ecuador
ImPACT model
Bevolking
Quotering
Nieuws

Ecuador wil Footprint binnen biocapaciteit houden

Bericht uit MV-nieuws, april 2010:

Ecuador is het eerste land geworden dat niet alleen het model van de voetafdruk gebruikt, maar ook een concrete voetafdrukdoelstelling heeft geformuleerd. Die doelstelling luidt dat de nationale voetafdruk in 2013 binnen de biocapaciteit van het land komt en daarna ook zal moeten blijven! Dit is bekend gemaakt door het Global Footprint Network.

Overheidsadviseur Dania Quirola Suarez heeft verklaard dat Ecuador graag voorop wil gaan lopen in het formele gebruik van de voetafdruk als monitor voor hulpbronnengebruik en ook als leidraad voor besluitvorming. Aanvankelijk had Ecuador een groot overschot aan biocapaciteit, maar de laatste jaren is dat overschot veranderd in een klein tekort. In het Living Planet Report uit 2008 staat Ecuador op 2,2 ha gemiddeld per inwoner, terwijl er mondiaal gemiddeld 2,1 ha beschikbaar is, inclusief de nodige ruimte voor de natuur.

voetafdruk Ecuador tot 2009

Global Footprint Network

In 2015 publiceerde het Global Footprint Network nog deze pagina over de voortgang van deze ambitie.

Uit onderstaande screenprint van Global Footprint Network blijkt dat de voetafdruk nog steeds ongeveer in balans is met de biocapaciteit. Ecuador lijkt dus een lichtend voorbeeld te zijn, al is het maar ternauwernood!

alt voetafdruk Ecuador tot 2016