Control
Global grammars
 Folders
 General
 Lines
 Tasks
 Keystrokes
 Repeat
  Actions
  Searching
  Nederlands
 Edit
 Latex
 Number grammar
 Oops
 Show numbers plus
 Tags
 Brackets
 Modes
Specific grammars
Unimacro test
Games

Herhalende beweging, met de cursor, muis of zoeken

  • Beweeg de cursor, in alle richtingen, een aantal stapjes of met variabele snelheid. Ook selecteren!
  • Beweeg de muis, dito
  • Herhaal de laatste zoekopdracht, vooruit of achteruit
  • Herhaal het laatste willekeurige commando (een gevoeliger actie dan de andere commands)

Deze grammatica is gebaseerd op _mouse.py van Joel Gould en de versie van Jonathan Epstein van _generic_movement.py.

De naam van deze grammatica is herhaal, dus zoek (na het commando Toon alle grammaticaas) naar deze naam, of probeer het commando Toon herhaal.

Beweeg de cursor

Start het bewegen met:

BEWEEG | BLOK | SCROLL (<speed>|<direction>|<count>)+

Meer van deze opdrachten kunnen in een commando worden gegeven (het + teken na de haakjes)

Als de cursor beweegt, zit je in de zogenaamde exclusieve modus: alleen commando's, die hieronder beschreven staan, worden herkend. Een icoon wordt getoond in de system tray, en de beweging kan worden gestopt met

stop [bewegen|blok] | OK | okee

De beweging kan verder worden beïnvloed door:

een andere snelheid
versnelling: sneller | langzamer | [heel] veel (sneller| langzamer)
een andere richting
een ander aantal
de richting omdraaien: terug | ga terug

En de beweging kan worden onderbroken en hervat met:

wacht
ga verder | ga door | verder
een andere richting, snelheid, aantal of de richting omdraaien

Als je beweegt, kan in de selectiemodus worden overgegaan met het commando:

selecteer | blok (alweer optioneel gevolgd door andere commando‘s)

Probeer ook maar eens wat er gebeurt als je start met SCROLL in plaats van BEWEEG.

Ten slotte kun je tijdens de beweging ook nog springen:

 begin [van] regel | einde [van] regel | begin [van] document | einde [van] document

Muizen:

Deze commando's werken met hetzelfde principe als het bewegen van de cursor. Er moet echter nog meer uitgewerkt worden voor praktische doeleinden. Start met:

MUIS (BEWEEG | SLEEP) [<speed> | <direction> | <count>]+

met

speed = zelfde opties als bij het bewegen
direction = omhoog | omlaag | link | rechts
            (zouden nog moet worden uitgebreid met noord, noordwest enz.)
count = zelfde lijst als hierboven.

als de muis beweegt/sleept men weer in de zogenaamde exclusieve modus. Zie icoon in de system tray. De muis kan gestopt worden met:

stop [muizen|slepen] | OK
klik
dubbel klik  (lijkt op dit moment niet te werken)

Verder kan het gedrag gecontroleerd worden zoals bij het bewegen.

Zoeken:

Deze commando's werken pas nadat een eerste zoekopdracht is gedaan. Deze zoekopdracht wordt beschreven in de grammatica algemeen (_general), maar hieronder volgt de grammatica, zowel voor het starten van het zoeken als voor het "discreet" doorgaan.

commando

opmerking

zoek ( naar | voor | na ) <dgnletters}

selecteer de tekst die gezocht wordt, of ga ervoor of erna staan met de cursor

zoek ( insert | extend ) <dgnletters}

insert more letters before or after the previous zoek text

zoek nieuw", "Opent dus zoek dialoog, onthoudt vervolgens NIET waar naar gezocht wordt

zoek [ {count} [ keer ]]", "de count (aantal) is optioneel, en keer ook.

zoek terug [ {count} [ keer ]]", "In de meeste programma's werkt dit niet, en wordt vanaf het begin van het document gezocht.

zoek ga terug", "(experimenteel, werkt momenteel in Excel. Ga terug naar de plek waar het zoeken begon.)"]]

 

met

<dgnletters}:

een combination van letters/karakters (alfa, haakje-openen, komma enz.)

 

De grammatica in _repeat, om het zoeken "continu" te vervolgen:

commando

comment

Zoek continu [ <direction} | <count} | <speed}

 

met (optionele aanwijzingen (vanwege de [ en ]) als bij de andere commando's. Zie de complete grammatica voor details.