Op deze website informatie over verschillende activiteiten van Quintijn Hoogenboom:

Een pleidooi voor effectieve aanpak van het milieu- en klimaatprobleem, met als kernpunten:

  • Bevolking
  • Quotering

Opkomen voor in het wild levende dieren in Nederland:

  • secretaris van Stichting de Faunabescherming

Informatie over de muzikale activiteiten van Quintijn:

  • Organiseren van barokconcerten in de Remonstrantse kerk in Oosterbeek
  • Klavecimbel spelen in diverse ensembles

Programmeerwerk aan spraakherkenning:

  • beheer van het "Natlink"-project
  • schrijven en onderhouden van toevoegingen aan dit Natlink-project via Unimacro grammatica's